Για την πλοήγηση


Ωτολογία


Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την ωτολογία, αφού εξειδικεύεται σε οποιαδήποτε πάθηση σχετίζεται με τα αυτιά και την ακοή.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των υπηρεσιών ωτολογίας που παρέχει και των σχετικών εξετάσεων - επεμβάσεων που πραγματοποιεί είναι οι εξής: