Για την πλοήγηση


Χειρουργική Στοματοφάρυγγα


Ο κ. Ιάκωβος Πετμεζάκης στο ιατρείο του στη Νέα Ιωνία αναλαμβάνει περιστατικά που έχουν σχέση με την χειρουργική του στοματοφάρυγγα.

Πιο αναλυτικά, εξειδικεύεται σε: