Για την πλοήγηση


Ρινολογία


Ο γιατρός εξειδικεύεται στη ρινολογία, αφού διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε παθήσεις και γενικότερα περιστατικά που σχετίζονται με την μύτη, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και ανάλογες επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ρινολογίας που παρέχει είναι οι παρακάτω: